Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2017

 • access_time wrzesień 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-45/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time wrzesień 15, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-44/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time wrzesień 7, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-43/2017

w sprawie: Regulaminu użytkowania Systemu Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time wrzesień 7, 2017

Załącznik do zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-43/2017

Zarządzenie R_43_2017_załącznik

 • access_time wrzesień 7, 2017

Aneks z dnia 31 lipca 2017 roku do Zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-39/2017

w sprawie: Wydziału Politologii

 • access_time wrzesień 7, 2017

Załącznik do aneksu do zarządzenia Rektora Nr R/Z.0201-39/2017

Zarządzenie R_39_2017_ANEKS_załącznik

 • access_time wrzesień 6, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-42/2017

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich formach kształcenia w roku akademickim 2017/2018

 • access_time wrzesień 1, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2017

w sprawie: zatrudniania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pracowników na etatach naukowo-technicznych

 • access_time sierpień 30, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-40/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej
i Szkolnej

 • access_time lipiec 28, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-39/2017

w sprawie: Wydziału Politologii

 • access_time lipiec 27, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-38/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

 • access_time lipiec 25, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-37/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time lipiec 25, 2017

Aneks do Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-37/2017

Zarządzenie R_37_2013_ANEKS_2_po 17_2017

 • access_time lipiec 25, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-36/2017

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

 • access_time lipiec 20, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-35/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki

 • access_time lipiec 19, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-34/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-33/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-32/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

 • access_time lipiec 18, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-31/2017

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii i Socjologii

 • access_time lipiec 10, 2017

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201- 30/2017

w sprawie: zasad udzielania urlopów naukowych