Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2015

  • access_time grudzień 29, 2015

Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/15 Rektora w sprawie: zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/15 Rektora w sprawie: zasad finansowania i rozliczania działalności dydaktycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym od dnia 1 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Biologii z dnia 4 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/15 Rektora w sprawie: uchylenia zarządzenia i decyzji z dnia 4 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/15 Rektora w sprawie: utworzenia Centrum „Pro Futuro” Wsparcia Osób ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi i Edukacyjnymi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii z dnia 27 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/15 Rektora w sprawie: uchylenia zarządzenia z dnia 31 marca 2015 roku

Aneks z dnia 10 kwietnia 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-37/2014Rektora z dnia 20 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej w Instytucie Filozofii i Socjlogii z dnia 28 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/15 Rektora w sprawie: zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/15 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 13 maja 2015 roku + ANEKS z dn. 15.06.2015 r. + ANEKS NR 2 z dn. 29.09.2015 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/15 Rektora w sprawie: krajowych i zagranicznych podróży oraz wyjazdów z dnia 13 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/15 Rektora w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/15 Rektora w sprawie: zasad popdwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni „styczeń 2015” z dnia 10 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/15 Rektora w sprawie: przekazywania pisemnych prac dyplomowych absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych z dnia 10 czerwca 2015 roku

Aneks nr 1  z dnia 15 czerwca 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-10/2015 Rektora z dnia 13 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/15 Rektora w sprawie: gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w Repozytorium eRUP rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uczelni z dnia 16 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej z dnia 16 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/15 Rektora w sprawie: nowelizacji Statutu z dnia 22 czerwca 2015 roku

Aneks nr 2 z dnia 22 czerwca 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-52/2011 Rektora z dnia 15 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/15 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/15 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/15 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/15 Rektora w sprawie: utworzenia Wydziałowego Centrum Humanistyki Cyfrowej z dnia 10 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/15 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich odpłatnych formach kształcenia w roku akademickim 2015/2016 z dnia 10 lipca 2015 roku

Aneks nr 1 z dnia 17 lipca 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-36/2013 Rektora z dnia 27 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/15 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/15 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/15 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/15 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 września 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/15 Rektora w sprawie: udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny z dnia 1 października 2015 roku + ANEKS z dn. 08.02.2017 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej z dnia 1 października 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki z dnia 8 października 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego z dnia 8 października 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 20 października 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii z dnia 30 października 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelnu z dnia 9 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/15 Rektora w sprawie:określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich z dnia 13 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/15 Rektora w sprawie: zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej z dnia 16 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Psychologii z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/15 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/15 Rektora w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni  z dnia 21 grudnia 2015 roku

Aneks z dnia 29 grudnia 2015 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-24/2013Rektora z dnia 18 lipca 2013 roku