Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2010

  • access_time grudzień 30, 2010

Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/10 Rektora w sprawie: Zasady i Procedury Postępowań o Udzielanie Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Pedagogicznymim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/10 Rektora w sprawie: wprowadzenia zasad i procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z dnia 22 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/10 Rektora w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu Biblioteki Głównej z dnia 1 lutego 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/10 Rektora w sprawie: zmian organizacyjnych w Instytucie Neofilologii z dnia 1 lutego 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/10 Rektora w sprawie: aneks z dnia 17 lutego 2010 roku do Zarządzenia Rektora Nr R-14/2009 w sprawie zmian w regulaminie stypendialnym

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/10 Rektora w sprawie: aneks z dnia 1 marca 2010 roku do Zarządzenia Rektora Nr 5/2003 w sprawie: zmian w „Instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i rzeczowych składników majątku” w Uniwersytecie Pedagogicznym

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/10 Rektora w sprawie: aneks z dnia 1 marca 2010 roku do Zarządzenia Rektora Nr 5/2008 w sprawie: zasad ustalania kosztów prowadzonych studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/10 Rektora w sprawie: wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 z dnia 2 marca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9A/10 Rektora w sprawie: aneks z dnia 29 czerwca 2010 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-9/10 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w sprawie: zmiany wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez kandydatów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/10 Rektora w sprawie: zmiany wysokości rocznej opłaty wnoszonej przez kandydatów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2010/2011 z dnia 18 marca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/10 Rektora w sprawie: organizacji i nadzoru i tajemnicy służbowej w Uczelni z dnia 25 marca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/10 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii z dnia 1 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/10 Rektora w sprawie: zmian organizacyjnych w Instytucie Neofilologii z dnia 1 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/10 Rektrora w sprawie: zmian w strukturze Instytutu Filologii Polskiej z dnia 1 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/10 Rektora w sprawie: obowiązującego wymiaru pensum dydaktycznego z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Aneks z dnia 29 czerwca 2011 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-15/10 Rektora z dnia 12 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/10 Rektora w sprawie: dotyczącej Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie, ustalenia podstawowych zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, w tym kryteria wyboru i mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/10 Rektora w sprawie: nowych kierunków studiów z dnia 2 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/10 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne Uczelni w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/10 Rektora w sprawie: podziału środków finansowych na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2010 roku z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/10 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/10 Rektora w sprawie: prowadzenia studiów przez więcej niż jeden Wydział z dnia 9 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/10 Rektora w sprawie: podziału kompetencji w kierownictwie Uczelni z dnia 1 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/10 Rektora w sprawie: wprowadzenia uregulowań dotyczacych bezpieczeństwa informacji z dnia 9 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/10 Rektora w sprawie: Regulaminu świadczenia pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2010 roku

Aneks nr 1 z dnia 9 grudnia 2010 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-24/10 Rektora z dnia 19 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/10 Rektora w sprawie: Katedry Filozofii Polskiej z dnia 19 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/10 Rektora w sprawie: utworzenia Studium Kształcenia Nauczycieli z dnia 20 lipca 2010 roku

Aneks z dnia 29 listopada 2012 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-26/10 Rektora z dna 10 lipca 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/10 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 września 2010 roku

Zarzadzenie Nr R/Z.0201-28/10 Rektora w sprawie: Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 września 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/10 Rektora w sprawie: uchylenia aneksu do Zarządzenia w sprawie krajowych podróży służbowych z dnia 30 września 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/10 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2010/2011 z dnia 18 października 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/10 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z dnia 22 października 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/10 Rektora w sprawie: Wydziału Filologicznego z dnia 8 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/10 Rektora w sprawie: powołania Studium Nauki Języka Polskiego z dnia 22 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/10 Rektora w sprawie: zmiany w Statucie Uczelni z dnia 23 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/10 Rektora w sprawie: zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych z dnia 30 listopada 2010 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3610 Rektora w sprawie: aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości da Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2010 roku.