Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2016

  • access_time czerwiec 20, 2016

Pozostałe Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 11 stycznia 2016 roku

Aneks z dnia 15 stycznia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-9/2014Rektora z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Techniki z dnia 29 stycznia 2016 roku

Aneks Nr 1  z dnia 8 lutego 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-36/2014Rektora z dnia 19 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej z dnia 26 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego z dnia 7 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 7 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/16 Rektora w sprawie: Wydziału Politologii z dnia 5 kwietnia 2016 roku

Aneks z dnia 5 kwietnia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-11/2013Rektora z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Aneks Nr 2  z dnia 22 kwietnia 2016 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-7/2013 Rektora z dnia 2 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/16 Rektora w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/16 Rektora w sprawie: zmian w Systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/16 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/16 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/16 Rektora w sprawie: zasad i odpowiedzialności w zakresie przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on z dnia 1 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/16 Rektora w sprawie: organizacji pracy Uczelni w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie z dnia 20 czerwca  2016 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/16 Rektora w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym” z dnia 20 czerwca  2016 roku