Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2016

 • access_time grudzień 19, 2016

Uchwała Senatu nr 2/19.12.2016

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time grudzień 19, 2016

Uchwała Senatu nr 1/19.12.2016

W sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała Senatu nr 6/28.11.2016

W sprawie: przyjęcia kosztów pośrednich/ narzutów na usługi komercyjne realizowane w ramach działalności Biura Rozwoju od roku akademickiego 2016/2017

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała Senatu nr 5/28.11.2016

W sprawie: wzoru umowy o warunkach odpłatności za naukę na stacjonarnych / niestacjonarnych studiach doktoranckich podejmowanych przez cudzoziemców

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała senatu nr 4/28.11.2016

W sprawie: regulaminu kryteriów, trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową przyznawanych młodym naukowcom i uczestnikom studiów doktoranckich

 • access_time listopad 28, 2016

Załącznik do Uchwały Senatu nr 4/28.11.2016

Regulamin

 • access_time listopad 28, 2016

Załącznik 1 do Uchwały Senatu nr 4/28.11.2016

Załącznik 1 Uchwała Senatu nr 4_28.11.2016

 • access_time listopad 28, 2016

Załącznik 2 do Uchwały Senatu nr 4/28.11.2016

Załącznik 2 Uchwała Senatu nr 4_28.11.2016

 • access_time listopad 28, 2016

Załącznik 3 do Uchwały Senatu nr 4/28.11.2016

Załącznik 3 Uchwała Senatu nr 4_28.11.2016

 • access_time listopad 28, 2016

Załącznik 4 do Uchwały Senatu nr 4/28.11.2016

Załącznik 4 Uchwała Senatu nr 4_28.11.2016

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała Senatu nr 3/28.11.2016

W sprawie:    określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała Senatu nr 2/28.11.2016

W sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time listopad 28, 2016

Uchwała Senatu nr 1/28.11.2016

W sprawie: zniesienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 • access_time listopad 26, 2016

Uchwała Senatu nr 5/26.09.2016

W sprawie : wzoru umowy o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych

 • access_time wrzesień 26, 2016

Uchwała Senatu nr 9/26.09.2016

w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok

 • access_time wrzesień 26, 2016

Uchwała Senatu nr 8/26.09.2016

W sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni

 • access_time wrzesień 26, 2016

Uchwała Senatu nr 7/26.09.2016

W sprawie : międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time wrzesień 26, 2016

Uchwała Senatu nr 6/26.09.2016

W sprawie: korekty w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów Logopedia

 • access_time wrzesień 26, 2016

Załącznik do Uchwały Senatu nr 5/26.09.2016

Załącznik Uchwała Senatu nr 5 z dn. 26.09.2016

 • access_time wrzesień 26, 2016

Uchwała Senatu nr 4/26.09.2016

W sprawie : wzorów umów zawieranych z uczestnikami kursów dokształcających