Przejdź do treści Przejdź do menu

Zarządzenia 2012

  • access_time grudzień 14, 2012

Zarządzenia Rektora 2012

Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/12 Rektora w sprawie: wprowadzenia do uzytku służbowego „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” z dnia 9 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/12 Rektora w sprawie: trybu i terminu przygotowania materiałów do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na dany rok budżetowy z dnia 24 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/12 Rektora w sprawie: wysokości i rodzaju opłat pobieranych w Uczelni z tytułu działalności dydaktycznej i rozwoju kadry naukowej z dnia 30 stycznia 2012 roku

Aneks z dnia 18 września 2012 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku

Aneks nr 2 z dnia 30 września 2014 roku do Zarządzenia Nr R/Z.0201-3/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/12 Rektora w sprawie: utworzenia na Wydziale Humanistycznym stacjonarnych, 4-letnich studiów doktoranckich w zakresie filozofii z dnia 30 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/12 Rektora w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu ochrony własności intelektualnej z dnia 23 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/12 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów podyplomowych z dnia 28 lutego 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/12 Rektora w sprawie: Centrum Sportu i Rekreacji z dnia 1 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/12 Rektora w sprawie: zatrudniania pracowników Uczelni na etatach naukowo-technicznych z dnia 1 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/12 Rektora w sprawie: nowych kierunków studiów z dnia 5 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/12 Rektora w sprawie: utworzenia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym studiów doktoranckich z dnia 5 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/12 Rektora w sprawie: Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich z dnia 12 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/12 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego z dnia 13 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/12 Rektora w sprawie: zmiany w strukturze administracji Uczelni z dnia 26 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-14/12 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów z dnia 10 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-15/12 Rektora w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich z dnia 11 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/12 Rektora w sprawie: Liceum Akademickiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-17/12 Rektora w sprawie: zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-18/12 Rektora w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 – opłata za jeden semestr studiów z dnia 16 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/12 Rektora w sprawie: rozdziału środków finansowych na jednostki dydaktyczne Uczelni w 2012 roku z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 31 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/12 Rektora w sprawie: podziału środków finansowych na Fundusz Rzeczowy Dziekanów Wydziałów w 2012 roku z dnia 31 maja 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/12 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. komisji Edukacji narodowej w Krakowie z dnia 10 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/12 Rektora w sprawie: wprowadzenia wzorów uów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchaczami studiów podyplomowych z dnia 13 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-23/12 Rektora w sprawie: upoważnień i podziału kompetencji w kierownictwie Uczeni z dnia 3 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-24/12 Rektora w sprawie: terminów wypłat za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2012/2013 z dnia 14 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/12 Rektora w sprawie: wysokości minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na wszystkich odpłatnych formach kształcenia w roku akademickim 2012/13 z dnia 14 wrzeńnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-26/12 Rektora w sprawie: utworzenia radia internetowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/12 Rektora w sprawie: wysokości i zasad pobierania opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w roku akademickim 2012/2013 z dnia 21 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/12 Rektora w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-29/12 Rektora w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie z dnia 26 września 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/12 Rektora w sprawie: nauczania języków obcych na studiach wyższych z dnia 8 października 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/12 Rektora w sprawie: Regulaminu wydawania i używania Elektronicznej Karty Pracowniczej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 roku + ANEKs z dn. 20.02.2017 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/12 Rektora w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni z dnia 15 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/12 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni z dnia 20 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/12 Rektora w sprawie: Regulaminu kursów dokształcających i szkoleń w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 listopada 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/12 Rektora w sprawie: Polityki zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/12 Rektora w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni z dnia 14 grudnia 2012 roku