Przejdź do treści Przejdź do menu

Majątek

  • access_time grudzień 31, 2014

Stan na dzień 31.12.2014  roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
214 023 482,58 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 200 840 492,72 zł
– aktywa obrotowe: 13 182 989,86 zł.

  • access_time grudzień 31, 2013

Stan na dzień 31.12.2013  roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
219 884 739,04 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 204 987 463,82 zł
– aktywa obrotowe: 14 897 275,22 zł.

  • access_time grudzień 31, 2012

Stan na dzień 31.12.2012  roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
216 691 365,36 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 203 107 777,40 zł
– aktywa obrotowe: 13 583 587,96 zł.

  • access_time grudzień 31, 2011

Stan na dzień 31.12.2011 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
209 710 889,29 zł, w tym:
– aktywa trwałe: 183 622 245,45 zł
– aktywa obrotowe: 26 088 643,84 zł.

  • access_time grudzień 31, 2010

Stan na dzień 31.12.2010 roku

Majątek Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wynosi:
188 256 518,41 zł w tym:
– aktywa trwałe: 162 376 486,08 zł
– aktywa obrotowe: 25 880 032,33 zł

  • access_time grudzień 31, 2009

Bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku

Rachunek zysków i strat – 2009 rok:
bilans2009

  • access_time grudzień 31, 2008

Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku

Rachunek zysków i strat – 2008 rok
finanse2008

  • access_time grudzień 31, 2007

Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku

Rachunek zysków i strat – 2007 rok
finanse2007