Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2017

 • access_time kwiecień 25, 2017

Uchwała Senatu nr 5/24.04.2017

w sprawie: Regulaminu studiów

 • access_time kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 3/24.04.2017

w sprawie: nadania Odznaki Zasłużony dla UP

 • access_time kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 6/24.04.2017

w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich

 • access_time kwiecień 24, 2017

Uchwała Senatu nr 4/24.04.2017

w sprawie: nowelizacji statutu Uczelni

 • access_time marzec 27, 2017

Uchwała nr 11/27.03.2017

w sprawie: uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia kursu

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA NR 10/27.03.2017

w sprawie: wyborów kolegium elektorów Wydziału Politologii (w organizacji)

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA NR 9/27.03.2017

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu nr 2/18.04.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2017/2018- 2020/2021

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA SENATU Nr 8/27.03.2017

w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA SENATU nr 7/27.03.2017

w sprawie: regulaminu studiów podyplomowych

 • access_time marzec 27, 2017

Uchwała nr 6/27.03.2017

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time marzec 27, 2017

Uchwała nr 5/27.03.2017

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Art & Design

 • access_time marzec 27, 2017

Uchwała nr 4/27.03.2017

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time marzec 27, 2017

Uchwała nr 3/27.03.2017

w sprawie: korekty w opisie zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA nr 2/27.03.2017

w sprawie : nadania tytułu doktora honoris causa

 • access_time marzec 27, 2017

UCHWAŁA nr 1/27.03.2017

w sprawie: wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2016 rok

 • access_time luty 27, 2017

Uchwała Senatu nr 6/27.02.2017

w sprawie : organizacji studiów niestacjonarnych

 • access_time luty 27, 2017

UCHWAŁA NR 5/27.02.2017

w sprawie :   składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 • access_time luty 27, 2017

UCHWAŁA nr 3/27.02.2017

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2017

 • access_time luty 27, 2017

Uchwała nr 2/27.02.2017

w sprawie: utworzenia nowego kierunku studiów

 • access_time luty 27, 2017

Uchwała nr 1/27.02.2017

w sprawie: określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo