Przejdź do treści Przejdź do menu

Uchwały Senatu 2008

 • access_time listopad 24, 2008

Uchwały Senatu 2008

Uchwała Senatu z dnia 28 stycznia 2008 roku

 • w sprawie: ustalenia wskaźnika kosztochłonności dla Instytutu Fizyki i Socjologii

Uchwała Senatu z dnia 25 lutego 2008 roku

 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa

Uchwały Senatu z dnia 21 kwietnia 2008 roku

 • w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009
 • w sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2009/2010 studiów na wydziale Geograficzno-Biologicznym
 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Uczelni za 2007 rok
 • w sprawie: nadania tytułu doktora honoris causa
 • w sprawie: utworzenia od roku akademickiego 2009/2010 studiów na kierunku ochrona środowiska
 • w sprawie: stwierdzenia niewazności wyborów elektorów-studentów

Uchwała Senatu z dnia 2 czerwca 2008 roku

 • w sprawie: zmiany w Statucie Uczelni

Uchwały Senatu z dnia 16 czerwca 2008 roku

 • w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności władz Uczelni
 • w sprawie: kontynuacji prac inwestycyjnych
 • w sprawie: współpracy Uczelni z fundacją „Russkij Mir”
 • w sprawie: zmian w Uchwale Senatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku regulującej zasady decentralizacji
 • w sprawie: przyjęcia planu finansowego na 2008 rok
 • w sprawie: podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną w 2008 roku
 • w sprawie: zakupu samochodów dla potrzeb Uczelni
 • w sprawie: projektu reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego
 • w sprawie: realizacji kształcenia w ramach projektu MNiSW

Uchwała Senatu z dnia 22 wrzesnia 2008 roku

 • w sprawie: zmiany nazwy Uczelni
 • w sprawie: podpisania umowy o współpracy
 • w sprawie:sprawozdania z działalności Uczelni za 2007 rok

Uchwała Senatu z dnia 24 listopada 2008 roku

 • zmieniajaca uchwałę Senatu z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie zniżek pensum dydaktycznego
 • w sprawie: zatwierdzenia nowego logo Uczelni
 • w sprawie: objęcia patronatu honorowego
 • w sprawie: podpisania umowy o współpracy
 • w sprawie: rozszerzenia działalności i zmiany Statutu Centrum Języka Rosyjskiego
 • w sprawie: przyjęcia korekty do planu finansowego na 2008 rok
 • zmieniajaca uchwałę Senatu z dnia 28 maja 2007 roku w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego oraz rodzaju godzin obliczeniowych zaliczanych do pensum
 • zmieniająca uchwałę Senatu z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, przyznawania godzin obliczeniowych niezaliczanych do pensum oraz finansowania kosztów procesu dydaktycznego